» Diaconie » Wat we doen 
Protestantse Diaconie Protestantse Diaconie

Wat we doen


- 1. Ons diaconale hulpaanbod

- 2. Diaconaal werk

- 3. Zending en Werelddiaconaat

- 4. Beleid

- 5. Inloophuizen

- 6. Vriendschapsband met Ghanese Kerk

 
1. Ons diaconale hulpaanbod 1. Ons diaconale hulpaanbod

De Protestantse Diaconie heeft een eigen website met
daarop haar aanbod. Van koffie drinken tot samen eten;
van gratis spullen tot financiële ondersteuning.

Mensen die hulp zoeken kunnen daar vinden wat de
diaconie doet. Ook zijn er links naar andere organisaties.
Hulpverleners kunnen hulpvragers op de activiteiten
attent maken.

Mensen die zelf iets willen doen, kunnen zien welke
mogelijkheden er zijn.

Ga naar www.diaconie-utrecht-helpt.nl

 
2. Diaconaal werk 2. Diaconaal werk

Door de wijkdiaconie

-  Citypastoraat Domkerk
De Haven > Koffiehuis
-  EUG Oekumenische Studentengemeente
-  Jacobikerk > Hoe is de Jacobikerk georganiseerd > Diaconie
-  Johannescentrumgemeente > buurtpastor Erna Treurniet
-  Kerk op Zuilen
-  Nieuwe Kerk
-  Marcus-Nicolaï-gemeente
-  Utrecht-West
-  Tuindorpkerk
-  Wilhelminakerk > Diaconie, contactgegevens

 

Protestantse Diaconie Utrecht i.s.m. met wijkgemeenten

- Ontmoetingscentrum De Wijkplaats (Lombok)   i.s.m. wijkgemeente Utrecht-West
   > dewijkplaats.wordpress.com

- Ontmoetingscentrum Het Knooppunt (Lunetten)   i.s.m. deelwijkgemeente Marcuskerk
   > www.lunetten.nl/knooppunt

- Diaconaal consulent:  Irene Stok  -  voor vragen en advies
   www.pgu.nu > diaconie > wie is wie

 

Vluchtelingenwerk

Predikante voor ongedocumenteerde vluchtelingen: Marieke Sillevis Smitt
   www.pgu.nu > diaconie > wie is wie

De Toevlucht (nachtopvang)
   > toevluchtutrecht.nl

Villa Vrede (dagopvang)
   > www.villavrede.nl

 

Samen met anderen

Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken
   > www.usrk.nl

Diaconaal Platform Utrecht
   > www.dputrecht.nl

Armoedecoalitie
   > armoedecoalitie-utrecht.nl

Katholieke Caritas der stad Utrecht
   > kcutrecht.nl

- SchuldHulpMaatje-Utrecht
   > schuldhulpmaatje.nl > utrecht

- Stiltecentrum Hoog Catharijne
   > www.stiltecentrum.nl

- Buurtpastoraat Geuzenwijk   i.s.m. Zuilen
   > www.buurtpastoraatutrecht.nl > geuzenwijk

- Roobolkapel, Geuzenwijk
   > pgu.nu > buurtpastoraat_geuzenwijk__roobolkapel

- STIL (noodhulp en medische en juridische ondersteuning)
   > www.stil-utrecht.nl

-Stichting Dienstverlening Buitenlanders
   > www.sdb-utrecht.nl

Stichting Rotterdam
   > www.stichtingrotterdam.nl

KANS-fonds
   > 
www.kansfonds.nl

Maatschappij van Welstand
   > www.welstand.nl

Paasjubel Domplein   i.s.m. Citypastoraat Domkerk)
   > www.domkerk.nl > kerkgemeente > organisatie > paasjubel
 

 
3. Zending en Werelddiaconaat 3. Zending en Werelddiaconaat


Introductie

 

Projecten Stedelijke ZWO-commissie Utrecht

De Stedelijke ZWO-commissie Utrecht heeft geen eigen website. 
Op dit moment draaien mee in de stedelijke werkgroep:
  • Domkerk
  • Tuindorpkerk
  • Kerk Utrecht-West
  • Nieuwe Kerk
  • Jacobikerk
(status: april 2018)

  Projectenopties Stedelijke ZWO Utrecht 2018 - 2019

  • Ghana
  • Rwanda
  • Indonesië
(status: november 2017)

lees meer »
 
4. Beleid 4. Beleid


- Werkwijze Protestantse Diaconie Utrecht 2018
versie:  december 2017

- Beleidsplan PGU 2017 - 2021
versie:  december 2016

- Projectplan Duurzaam Diaconaat
versie: januari 2016

- Naamsverandering:  DMO heet nu Protestantse Diaconie Utrecht
nieuwsbericht: januari 2016

- Mission statement Duurzaam Diaconaat 2015-2018
versie: oktober 2015
 

 
5. Inloophuizen 5. Inloophuizen


Het Knooppunt
Hondsrug 19 (in buurtcentrum de Musketon),
3524 BP Utrecht
T: 030-2887341
W: www.lunetten.nl > knooppunt

De Wijkplaats
Johan Camphuijsstraat 101,
3531 SE Utrecht
T: 030-293 3554
W: dewijkplaats.wordpress.com

Stiltecentrum
Godebaldkwartier 74,
3511 DZ Utrecht
T: 030-233 3346
F: nl-nl.facebook.com > Stiltecentrum

 
6. Vriendschapsband met Ghanese Kerk 6. Vriendschapsband met Ghanese Kerk

La Nativity Presbyterian Church


De Protestantse Gemeente Utrecht onderhoudt een vriendschapsband sinds 1994 met La Nativity Presbyterian Church in de Ghanese hoofdstad Accra. Doel van de vriendschapsband is elkaar te ondersteunen in het geloof in Jezus Christus en van elkaar te leren als het gaat om de praktische uitwerking hiervan. Om de vriendschapsband te ontwikkelen, begonnen we met bezoeken over een weer. Sinds 1994 hebben vijftien bezoeken over en weer plaatsgevonden.

Het eerstvolgende bezoek van een delegatie uit Utrecht staat voor zomer 2018 gepland.

Contact 

-  Website van La Nativity Presbyterian Church:  nativitypresby.org
-  Contact Ghana-comité PGU:  

lees meer »
 
_____________________________ _____________________________

A r c h i e f

 
Het Knooppunt - Lunetten Het Knooppunt - Lunetten
lees meer »
 
De Wijkplaats - Lombok De Wijkplaats - Lombok
lees meer »
 
Buurtpastoraat Overvecht Buurtpastoraat Overvecht

i.s.m. Johannescentrumgemeente

werk in uitvoering

 
Buurtpastoraat Geuzenwijk, Roobolkapel Buurtpastoraat Geuzenwijk, Roobolkapel
lees meer »
 
Jeugddiaconaat (Utrecht-West en Zuilen) Jeugddiaconaat (Utrecht-West en Zuilen)

- De Wijk In (moeders en kinderen in Lombok)

- Jong Meedoen (tienerproject in Zuilen en Ondiep)

 

 
Diaconaal consulent: voor vragen en advies Diaconaal consulent: voor vragen en advies

Irene Stok

werk in uitvoering
 

 
Vluchtelingenwerk Vluchtelingenwerk

- Predikant voor ongedocumenteerde vluchtelingen:  Marieke Sillevis Smitt

- Fietsenproject

- De Toevlucht (nachtopvang)

- Villa Vrede (dagopvant)

- STIL (noodulp en medische / juridische ondersteuning)

- Stichting Dienstverlening Buitenlanders

 
Samen met anderen Samen met anderen

- Toekenning van steunaanvragen 2015 en 2016

- Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken

- Diaconaal Platform Utrecht

- Armoedecoalitie

- Katholieke Caritas der stad Utrecht

- Stichting Rotterdam

- KANS-fonds

- Maatschappij van Welstand

- Paasjubel Domplein (samen met Citypastoraat Domkerk)

 
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
lees meer »
 
Duurzaam diaconaat (visie Protestantse Diaconie Utrecht) Duurzaam diaconaat (visie Protestantse Diaconie Utrecht)
lees meer »
 
Naamsverandering sinds 1 januari 2016 Naamsverandering sinds 1 januari 2016

Ga naar nieuwsbericht
 

 
Beleidsplan PGU 2016-2020 Beleidsplan PGU 2016-2020

werk in uitvoering

 
Protestantse Diaconie in cijfers (2015) Protestantse Diaconie in cijfers (2015)

KIDS september katern p. IV

werk in uitvoering

 

 
Stedelijk Missionair werk Stedelijk Missionair werk
lees meer »
 
Samenwerking en uitwisseling Samenwerking en uitwisseling
lees meer »
 
De Brug - Kanaleneiland De Brug - Kanaleneiland
lees meer »
 
Ouderenwerk Ouderenwerk
lees meer »