» Actueel » Agenda 

vr 10 november 2017

Diaconie: Uitreiking Mantel van Sint Maarten

Locatie: 
 Domkerk, Domplein (Binnenstad)
Tijdstip: 
 16.00  - 18.30 uur
Prijs: 
 toegang gratis / aanmelden niet nodig

Jan van Zanen reikt Mantel van Sint Maarten uit

Tijdens het evenement De Mantel van Sint Maarten zal
Burgemeester Jan van Zanen drie prijzen uitreiken aan
vrijwilligers die veel goed werk doen voor hun stadgenoten.

Dr. Laurens de Graaf van de Hogeschool Utrecht houdt
een toespraak over de participatiesamenleving. Ook komt
er een infomarkt waar organisaties en vrijwilligers elkaar
kunnen ontmoeten.

Onopvallend
“We willen met het evenement bijdragen aan een Utrechtse
samenleving waarin zorgverleners elkaar kennen en effectiever
samenwerken”, vertelt medeorganisator Dirk van den Hoven
van de Protestantse Diaconie Utrecht. “De stad Utrecht kent
veel mensen en groepen die zich inzetten voor anderen.
Sommigen doen dat op verrassende wijze.

"Eigenzinnig en opvallend. Of juist onopvallend, maar trouw en
zonder er iets voor terug te willen. Ieder op zijn eigen manier,
maar allemaal in het belang van de samenleving in Utrecht. Een
aantal van hen is genomineerd voor de Mantel van Sint Maarten.”

Drie prijzen
Tijdens het evenement overhandigt burgemeester Jan van Zanen
drie stimuleringsprijzen aan stadgenoten. Een prijs van € 1.000
gaat naar een vrijwilliger die - alleen of in een groepje - iets groots
betekent voor de samenleving. Daarnaast wordt er € 1.000 gegeven
aan één van de genomineerde organisaties. En tenslotte is er een
winnaar van de publieksprijs van € 500, die door de aanwezigen
wordt gekozen.

Houvast
Vrijwilligers zijn een grote kracht in onze samenleving, zegt ook
Laurens de Graaf, lector Organiseren van verandering in het
Publieke Domein aan de Hogeschool Utrecht. In zijn presentatie
‘Houvast in de participatiesamenleving?!’ zal hij dat toelichten.

“Soms werken de politiek en de overheid te stroef samen met
vrijwilligers, aldus De Graaf. “Niet zelden schudden dan burgers
met eigen initiatieven de boel weer op. Wanneer lukt dat wel en
wanneer niet? Daar ga ik wat over zeggen vanuit mijn vakgebied.”

Meer informatie:  www.mantelvansintmaarten.nl
E:  


Jaarlijkse prijs
De Mantel van Sint Maarten wordt jaarlijks uitgereikt aan personen
en/of organisaties op het gebied van zorg, welzijn en kerkelijk-
diaconale inzet. Doel is:  bevorderen van de samenwerking tussen
vrijwilligers en de formele hulpverlening. Ook willen de organisatoren
het diaconale werk van Utrechtse kerken beter zichtbaar maken.

Organisatie: Citypastoraat Domkerk, Protestantse Diaconie Utrecht
(PDU) en Katholiek Utrecht.

bron:  PDU persbericht 26 sept. 2017

terug