» Kerken » NIEUWS 

di 9 mei 2017

Oecumenisch symposium over Europa

Locatie: 
 Domkerk, hoofdingang Domplein / 'In de Driehoek', Willemplantsoen 1c (Binnenstad)
Tijdstip: 
 18.00 uur  - 22.00 uur (informele ontmoeting met een drankje tot 22.30 uur)
Prijs: 
 vesper voor ieder vrij toegankelijk / symposium: € 15 (betaling ter plaatse)

'Europa meer dan markt en euro'

Bijdrage van Utrechtse kathedralen op Europadag 2017

De drie Utrechtse kathedralen presenteren een symposium over
de toekomst van Europa. Het symposium zal gaan over hoe Europa
kan voorbestaan als drager van een waardengemeenschap voor alle
religies en gezindten.

Het symposium wordt aangeboden door de Rooms-Katholieke Sint
Catharinakathedraal, de Oud-Katholieke Sint Gertrudis Kathedraal en
de Protestantse Domkerk.
 

Oecumenische vesper in de Domkerk

Het symposium wordt om 17:45 uur ingeleid door het luiden van de
Domklokken. Om 18:00 uur begint een oecumenische vesper in de
Domkerk (hoofdingang Domplein). Deze is voor ieder gratis toegankelijk.

Voor bezoekers van vesper en symposium zijn er broodjes voor
onderweg naar het symposium.
 

Symposium in conferentiecentrum 'In de Driehoek'

Het symposium begint om 19.30 uur en vind plaats in conferentie-
centrum 'In de Driehoek' (ingang naast Sinte Gertrudis Kathedraal,
Willemsplantsoen 1c).
 

Programma

Het programma ziet er als volgt uit (wijzigingen voorbehouden):

18:00 - 18:45 uur Oecumenische vesper in de middeleeuwse Domkerk.

18:45 - 19:30 uur Broodjes voor onderweg, lopend van de Domkerk
naar de Sint Gertrudiskapel aan het Willemsplantsoen 1c (ca. 10 minuten).

19:30 - 21:30 uur Symposium, met drie sprekers:
- Dr. Margriet Krijtenburg: over de visie van Robert Schuman,
grondlegger van de Europese eenwording, en over de betekenis van
de kernwaarden van de Europese Unie in deze tijd.
- Prof. Dr. Ger Groot: een kritische analyse van de huidige
problemen waarmee de EU kampt. Wat is er de afgelopen zestig jaar
bereikt, wat is blijven liggen en waar staan we thans.
- Prof. Dr. Erik Borgman: spreekt over bouwen aan een
humaan en vitaal Europa als waardengemeenschap.

21:30 - 22:00 uur Debat met de zaal.

22:00 - 22:30 uur Informele ontmoeting met een drankje.
 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via www.facebook.com/EuropaMdM

Voor vragen of meer informatie kunt u zich wenden tot Frans de Wolff,
E: frans.de.wolff.1954@gmail.com - T: 030 2942686

Lees ook erover op www.raadvankerken.nl
 

Historische terugblik

Op 9 mei 1950 las Robert Schumann, toenmalig minister van
buitenlandse zaken van Frankrijk, zijn beroemde verklaring voor,
welke beschouwd wordt als het startpunt voor de Europese Unie. 
Het was zijn ideaal om, beginnend met een industrieel en
economisch project van enkele lidstaten, de samenwerking
geleidelijk uit te breiden naar meer lidstaten en naar culturele,
sociale en maatschappelijke domeinen.

In 1992 stelde de toenmalige voorzitter van de Eurpese Commissie,
Jacques Delors: ”If in the ten years ahead of us we do not succeed
in giving Europe its soul, a spiritual dimension, true significance, then
we will have been wasting our time. That is the lesson of my experience.
Europe cannot live by legal argument and economic know-how alone.
The potential of the Maastricht Treaty will not be realized without some
form of inspiration.”

terug
 


Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.