» AVG » AVG 
Nieuw begin Zuilen: Oranjekapel vierplek, Bethelkerk buurtklooster Nieuw begin Zuilen: Oranjekapel vierplek, Bethelkerk buurtklooster


N.B. Klik hier voor herziene versie van dit nieuwsbericht.


'Geen doelgroep-kerk, maar kerk voor de wijk'

De protestantse wijkgemeente Zuilen maakt een nieuwe start
in september met de Oranjekapel als vierplek en de Bethelkerk
als buurtklooster. De vernieuwde gemeente kiest ervoor om
bewust wijkgericht te zijn: “Geen doelgroep-kerk, maar kerk
voor de wijk.”
 
De Zuilense gemeente beschikt over drie kerkgebouwen:
twee vierplekken - de Bethelkerk en de Oranjekapel - en een
diaconale plek - de Roobolkapel. 
 
De Bethelkerk wordt verbouwt tot een kapel met daarbij
woonruimtes voor een woongroep die samen een buurtklooster
vormt. Deze woongroep zal betrokken zijn op de wijk en gevoed
door de christelijke spiritualiteit. “Zo beginnen we echt iets
nieuws en vernieuwends.”
 
De leden van de huidige twee vierplekken gaan deze nieuwe
start in september vieren met een feestelijke startzondag. Tot
die tijd gaan ze alvast twee keer per maand samen kerk-
diensten houden.
 
bron:  Nieuwsbrief Kerk op Zuilen, 10 februari 2017
 
Meer op www.bethelkerkutrecht.nl
 
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.