» AVG » AVG 
Preek van de Leek 2018: aanmelden tot 28 aug. Preek van de Leek 2018: aanmelden tot 28 aug.

op 26 september in de Pauluskerk (Tuindorp)

 

Tot nu toe alleen mannen aangemeld

Nog een kleine maand te gaan en dan sluit de aanmeldtermijn
voor de amateurpreekwedstrijd ‘Preek van de Leek’ in de
Utrechtse Pauluskerk.

Ieder die geen professionele achtergrond of functie als priester,
predikant of religieuze voorganger heeft kan hieraan meedoen.

Inmiddels zijn er al zes aanmeldingen binnen. Opmerkelijk genoeg
alleen van mannen.

Aanmelden kan op preekleek@gmail.com, uiterlijk 28 augustus.
Men ontvangt dan de spelregels en de Bijbeltekst die als uitgangs-
punt dient voor de preek.

 

Middenin feestweek

Op woensdag 26 september, midden in de feestweek waarmee
de Pauluskerk haar 85-jarig bestaan viert, kunnen de prekers
hun preek voor het publiek ten gehore brengen.

Om de eventuele plankenkoorts te beteugelen kunnen de
deelnemers oefenen in een stoom-workshop ‘voordracht’ onder
leiding van een professionele coach.

 

Prijzen

Er zijn twee prijzen te winnen: die van de jury en een publieks-
prijs. Elke deelnemer krijgt een juryrapportage met aanwijzingen
waar men nog kan verbeteren.

 

Jury

De jury bestaat uit Kalien Blonden (tv-programmamaker KRO-
NCRV), Dorothé Cras (eigenaar van de Utrechtse kinderboeken-
winkel), pastor Oostendorp (r.k. priester en emeritus hoogleraar
Spaanse taal- en letterkunde) en  Piet Jan Rebel (predikant van
de PKN Tuindorpkerk).

 

bron: persbericht van de organiserende partijen, 2 augustus 2018

terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.