» Kerken » NIEUWS 

za 7 oktober 2017

Lutherse Kerk: muzikaal-literaire middag

Locatie: 
 Hamburgerstraat 9 (Binnenstad)
Tijdstip: 
 15.30 uur  - 17.00 uur
Prijs: 
 gratis entree

Van Luther geleerd:

Christian Führer en de vreedzame revolutie van 1989

 

Hoe de liederen en teksten van een gewone Lutherse
dominee een politiek systeem ondermijnden

Presentatie van de door Pieter Oussoren vertaalde biografie
van Pfarrer Führer. Het boek is bijzonder interessant voor
mensen, die de Wende in Duitsland van dichtbij hebben mee-
gemaakt, en/of betrokken zijn bij personen die er nauw bij
betrokken waren.

Ook het programma rond de presentatie van het boek belooft
een boeiende middag te worden. Spreekster professor
Beatrice de Graaf promoveerde in 2004 met 'Over de muur',
over de relatie tussen de DDR, de vredesbeweging en de
Nederlandse kerken.
 

Kaarsen en kerkdiensten

"We hadden met alles rekening gehouden, behalve met kaarsen
en kerkdiensten."

Het zijn de beroemd geworden woorden van een hoge Stasi-
officier, zoals opgetekend door de Oostduitse schrijver Erich
Loest in zijn roman 'Nikolaikirche'.

Leipzig was de stad waar de Vredesvespers in de Nikolaikirche
van Pfarrer Christian Führer (1943-2014) uiteindelijk leidden tot
de massademonstraties die de opmaat vormden voor de val
van de Berlijnse muur.

 

Vertaling

Op 7 oktober verschijnt de Nederlandse vertaling van Führer's
mémoires 'Wir sind dabei gewesen onder de titel 'Van Luther
geleerd: Hoe God nog steeds hervormt. Christian Führer en de
vreedzame revolutie van 1989'.

Deze vertaling is verzorgd door Pieter Oussoren, die bekend
is als vertaler van de Naardense Bijbel (2004, 201712) en 
eerder als vertaler van Erich Loest's Nikolaikirche (Het wonder
van Leipzig, Boekencentrum 2003).

 

Brevier

'Van Luther geleerd' wordt door Uitgeverij Skandalon verzorgd
als een soort brevier: voor elke dag van het kalenderjaar een
bladzij tekst uit de mémoires van Führer, uitgevoerd als een
fraai hardgebonden boek met leeslint.

 
'Van Luther geleerd' zal worden gepresenteerd tijdens een
muzikaal-literaire voorstelling, waarin de treffende teksten
van Christian Führer worden gemengd met filmbeelden over
de omwenteling en met composities over de Lutherliederen
die in de Oostduitse Vredesvespers zo'n belangrijke rol
speelden.

 

Compositie, lezing

Zo horen we een opdrachtcompositie over Luther's oorspronk-
elijke melodie van 'Ein feste Burg' door de Utrechtse musicus
Karel Demoet en zijn kamerkoor Ab Novembris.

De voorstelling wordt afgesloten met een lezing door Beatrice
de Graaf
, hoogleraar Geschiedenis van de Internationale
Betrekkingen, over de inspiratie die de Reformatie bood voor
het vreedzame verzet tegen het communistische regime.

Na afloop is 'Van Luther geleerd' te koop tegen een speciale prijs.

 

Contact

Nadere informatie via E: oussorenperadres@kantacademy.nl

terug
 


Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.