Utrecht-West

Website: kerkutrechtwest.nl

De Wijkplaats
Johannes Camphuysstraat 101
3531 SE Utrecht
030-2933554


Utrecht-West heeft elke zondag diensten om 10.00 uur in de Wijkplaats 
en om 10.30 uur in Parc Transwijk (Hof van Transwijk 16). 


Contact 
 
Predikant  
Scriba  mw. K. van de Gronden, scriba@kerkutrechtwest.nl
Koster/beheerder 06-5158476, wijkplaats01@gmail.com