» AVG » AVG 
Raad: geef Ramadangroet Raad: geef Ramadangroet

Raad adviseert lidkerken om zelfde gebaar te maken

De landelijke Raad van Kerken verstuurt een groet aan
de moslimgemeenschap in Nederland in het kader van
de Ramadan en adviseert lidkerken en raden van kerken
om een zelfde gebaar te maken naar de lokale islamitische
gemeenschappen. De vastenperiode begint rond 5 mei.

De tekst die de Raad van Kerken verstuurt, refereert aan
terugkerende momenten tot bezinning, ook omdat het
begin van de Ramadan min of meer gelijk valt met
Bevrijdingsdag. Recente aanslagen laten zien dat leven
in vrijheid niet vanzelfsprekend is. 
 

Tijd van inkeer

De Ramadan geldt als een tijd van inkeer. In deze
maand wordt er tot het suikerfeest tussen zonsopgang
en zonsondergang gevast. De datum van de Ramadan
wisselt en heeft te maken met het begin van een nieuwe
maan. Het suikerfeest zal zijn op 4 juni.
 

Tekst van Ramadangroet

De tekst van de Ramadangroet is te lezen op:

www.raadvankerken.nl > ramadangroet_2019
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.