» AVG » AVG 
Armoedeweek (10-17 oktober) Armoedeweek (10-17 oktober)
Samen de armoede te lijf
Een week lang vraagt de Armoedecoalitie Utrecht uw aandacht voor de strijd tegen armoede en de sociale uitsluiting en schaamte die dit met zich meebrengt.
- Van 10 t/m 14 oktober vinden onder begeleiding gesprekken over armoede plaats. Kom bijvoorbeeld naar de bijeenkomst in Kopi Susu op 10 oktober of naar een van de andere dialoogbijeenkomsten. Studenten van de opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede en wethouder Victor Everhardt verzorgen daar de aftrap van de dialogenreeks.
- Op zondag 16 oktober maken we er een feestje van. Tijdens het Armoedefestival staan diverse optredens op het programma, is er een infomarkt en een kledingbeurs, wordt de opbrengst van voorafgaande dagen 'geoogst' en gaan we aan het einde van de middag samen aan tafel.
- Tot slot houdt op maandag 17 oktober Stadsgeldbeheer een Open dag.

Armoedecoalitie
Grote organisaties, kleinschalige initiatieven, hulp- en dienstverleners, belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen hebben zich verenigd in de Armoedecoalitie Utrecht. Onder de deelnemers bevinden zich organisaties als het Leger des Heils, Lister, Al Amal, Stichting de Tussenvoorziening, Cliëntenraad Participatiewet, Emmaus, U-2B Heard!, Ubuntuhuis, U Centraal, buurtteams, woningbouwcorporatie Portaal, Solgu, Cosbo, Steunpunt Ggz, NISBO, Resto VanHarte, Hogeschool Utrecht, buurtpastoraat en Speelgoedbank. Met elkaar streven zij ernaar de positie van financieel minder draagkrachtigen te verbeteren.

Meer informatie vind u op de website van de Armoedeweek 2016.
Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij Marry Mos; tel.:0618680097; mail: marrymos@tussenvoorziening.nl of Liesbeth Rox; tel.: 06-12747651.
 
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.