» AVG » AVG 
Utrecht Bekent Kleur: inspiratiemiddag Utrecht Bekent Kleur: inspiratiemiddag
In mei was er een boeiende inspiratiemiddag van Utrecht Bekent Kleur, waar in een brede samenstelling van aangesloten en geïnteresseerde groepen werd gebrainstormd over de vraag: Hoe gaan we als Utrecht Bekent Kleur verder. Dit leverde mooie gesprekken en vele ideeën op.
Vanuit de PGU/EUG waren René van Bemmel, Harry Pals en Liesbeth Timmers aanwezig. Wil je het verslag lezen: Dan vind je dat hier.

Utrecht Bekent Kleur is ook te vinden op Facebook:
https://www.facebook.com/Utrecht-bekent-kleur-853293254787336/?ref=ts&fref=ts
terug
 
Nieuws

Voor het bijwonen van (online en/of fysieke) kerkdiensten dient u op de website van de wijkgemeente te kijken voor de actuele stand van zaken.